Pojemność zsypowa a realna betoniarki

Betoniarka to urządzenie, na którym znajdują się tabliczki znamionowe. Należy wiedzieć w jaki sposób czytać taką tabliczkę aby dowiedzieć się z niej jak najwięcej o właściwościach samej betoniarki. Na tabliczce znamionowej znajdują się informacje takie jak na przykład symbol. Symbol wyrażony jest w postaci cyfry lub liczby, oznacza dokładnie jaka jest pojemność zsypowa mieszalnika, a jest to jeden z najważniejszych parametrów, jakimi charakteryzuje się betoniarka. To właśnie pojemność zsypowa określa jak wiele zaprawy można umieścić w betoniarce. Nie należy więc tak bardzo przywiązywać się do pojemności całkowitej, jak do pojemności zsypowej mieszalnika. Pojemność całkowita to pojemność określana przez ilość wody, która może się znaleźć w mieszalniku jeśli zechcemy go całego zalać. Z powodu tego, że nigdy w czasie normalnej pracy cały mieszalnik nie zostaje zalany, powinno się brać realnie pod uwagę jedynie wartość zsypową mieszalnika.

Comments are closed.