Walka frankowiczów z bankami coraz skuteczniejsza!

Analizy umowy na kredyt frankowy wydaje się być obecnie jednym z najważniejszych kroków, jakie należy podjąć, jeśli chcemy zminimalizować nasze straty związane z jego zaciągnięciem. Jak się bowiem okazuje czasami banki w umowach kredytowych tego typu umieszczają zapisy, które można podważyć. oczywiście, aby wyłapać takie paragrafy niezgodne z przepisami prawa należy posiadać specjalistyczną wiedzę na […]

Gdy jest potrzeba, to szukajmy pomocy u adwokata lub radcy prawnego

Czasem trudna sytuacja rodzinna lub sąsiedzka zmusza nas do skorzystania z pomocy prawnika. Gdy nasza sytuacja tak się zaogniła, iż w żaden sposób nie można jej polubownie załatwić. A bywa i tak, że niewielkie nieporozumienie urasta do rangi wielkiego konfliktu. Dzieje się tak, gdy brak dobrej woli. Albo, gdy do obecnego problemu dołącza dawno zapomniany […]